تيتر: مرگ قذافي؛آغازي براي نمايشي جديد در ليبي
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: