تيتر: مجلس دهم چهره هاي تاثيرگذار ندارد/ تندروي ها در مخالفت با برجام به پاي همه اصولگرايان نوشته شد
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: