تيتر: کلنگ زني يک باب مدرسه در گنبدکاووس با مشارکت بانک ملي
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: