تيتر: برنامه موسسه ملل در سال 97 حمايت از کالاي ايراني است
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: