تيتر: احمدي نژاد براي انتخابات مجلس برنامه ندارد/ اولويت اول پايداري ها براي انتخابات رياست جمهوري 96 احمدي نژاد
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: