تيتر: شوخي نتانياهو با مرکل سوژه عکاسان شد
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: