تيتر: کاخي که امير قطر به پادشاه مغرب هديه داد + تصاوبر
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: