تيتر: دختري که سنگ گريه مي کند +عکس
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: