اعطاي بيش از 1200 فقره تسهيلات قرض الحسنه ازدواج
شنبه 15 ارديبهشت 1397 - 15:17:03
اقتصاد طلائي - اقتصاد طلائي بانک رفاه طي فروردين ماه سال جاري، بالغ بر 1200فقره تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه پرداخت کرد .
به گزارش پايگاه خبري نقدينه، شعب اين بانک از محل سپرده‌هاي قرض الحسنه نزد خود و در فروردين ماه سال جاري، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه به تعداد 1203فقره و به مبلغ 145.350ميليون ريال پرداخت کرده است که مديريت شعب اين بانک در استان‌هاي خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و گلستان به ترتيب داراي بيشترين پرداختي به مبلغ 31.600، 20.650و 13.750 ميليون ريال بوده اند .
-->
http://inni.ir/?code=32687
بستن   چاپ