عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو
پنجشنبه 11 ارديبهشت 1393 - 6:22:42 PM
خبر ايران  - جزيره Tetiaroa ، که يک جزيره خصوصي به حساب مي آيد به دليل داشتن زيستگاه و حيات وحشي دست نخورده مورد حفاظت قرار گرفته است. همچنين مارلون براندو ستاره فيلم شورش در کشتي بونتي در سال 1962 به اين جزيره آمد و در سال 1967 اين جزيره را خريداري کرد.
 
خبر ايران ، جزيره Tetiaroa ، که در نزديکي تاهيتي واقع شده است يک جزيره خصوصي به حساب مي آيد. اين  مکان به دليل داشتن زيستگاه و حيات وحشي دست نخورده مورد حفاظت قرار گرفته  است و از رفت آمد زياد در آن جلوگيري ميشود. همچنين مارلون براندو ستاره فيلم شورش در کشتي بونتي در سال 1962 به اين جزيره آمد و حتي همسر سوم خود را  در اين جزيره ملاقات کرد و در سال 1967 اين جزيره را خريداري کرد ، به همين دليل به اين جزيره مارلون براندو هم گفته ميشود. Tetiaroa داراي تاريخي غني است و به عنوان اقامتگاه تابستاني براي خانواده سلطنتي سابق تاهيتي مورد استفاده قرار مي گرفته و در آن  مسابقات تير اندازي با کمان بر گذار مي شده. در اين جزيره 35 ويلا اختصاصي  قرار دارد که هر کدام نسبت به چند خوابه بودنشان از 320 تا 800 متر مربع وسعت دارند. اين ويلا هاي لوکس توسط بعضي از خانواده هاي سلطنتي و افراد مشهور يا پولدار مورد استفاده قرار ميگيرند.

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو

عکس: جزيره خصوصي مارلون براندو 
http://inni.ir/?code=2900
بستن   چاپ