کاخي که امير قطر به پادشاه مغرب هديه داد + تصاوبر
دوشنبه 28 بهمن 1392 - 9:15:46 PM

خبرايران- روزنامه مغربي "اخبار اليوم" نوشت، تميم بن حمد آل ثاني امير قطر کاخي را در ساحل اغادير در منطقه اورير به ملک محمد ششم پادشاه اين کشور هديه داد.

مراحل انتقال مالکيت اين کاخ اين هفته انجام شد و در مراسم اعطاي اين هديه نمايندگاني از وزارت تشريفات مغرب و نمايندگاني از سفارت قطر و برخي از مقامات امنيتي و نظامي مغرب حضور داشتند.

امير قطر اين کاخ را از خاندان "سلطان بن عبدالعزيز" وليعهد سابق عربستان، گرفته بود.

 

http://inni.ir/?code=2718
بستن   چاپ