دختري که سنگ گريه مي کند +عکس
يکشنبه 20 بهمن 1392 - 3:48:04 PM
خبرايران-"ساديا صالح" دختري يمني است که که در يکي از روستاهاي اين کشور زندگي مي کند و دچار حالتي بسيار عجيب است. اين دختر نمي تواند دچار احساسات شود زيرا با هر بار گريه کردن به جاي اشک و آب از چشمانش سنگ خارج مي شود.
به گزارش خبرايران،اشک چشم براي پاکسازي چشم است و سطح قرنيه را کاملا مرطوب مي کند. اشک همچنين براي خارج کردم برخي سموم بدن لازم است. يکي از مهمترين مواقعي که اشک از چشم ها خارج مي شود زماني است که دچار حالات عاطفي و احساسي مي شويد.

"ساديا صالح" دختري يمني است که که در يکي از روستاهاي اين کشور زندگي مي کند و دچار حالتي بسيار عجيب است. اين دختر نمي تواند دچار احساسات شود زيرا با هر بار گريه کردن به جاي اشک و آب از چشمانش سنگ خارج مي شود.اين دختر 12 ساله اين روزها دچار درد شديدي است که هم از فشار اطرافيان و هم از ترس اين سنگ ها سرچشمه مي گيرد. اين دختر هم اکنون در بيمارستان به سر مي برد و پزشکان تنها توانسته اند سنگ هاي مختلف را از چشمش خارج کنند و درماني براي آن نيافته اند.

حاصل هر بار گريه کردن اين دختر نزديک به 20 يا 30 سنگ توليد مي کند که در اندازه هاي مختلف هستند و همگي از مجراي اين دختر خارج شده و بيرون مي ريزد. البته بايد کسي در کنار ساديا باشد که سنگ ها را از روي چشم او بردارد تا مردمکش زخم نشود.

پزشکان اين روزها به دنبال راهي براي درمان او هستند البته هيچ بيماري خاصي تا به حال روي اين دختر بچه کشف نشده است و از اين رو کار براي پزشکان بسيار سخت تر شده است. عده اي اعتقاد دارند دستگاه هاي داخلي مانند کبد يا صفرا مي تواند مشکل را ايجاد کرده باشد.


http://inni.ir/?code=2649
بستن   چاپ