گفتگوي خبر ايران با بهزاد فراهاني؛
گلشيفته فراهاني زنده است
دوشنبه 23 ارديبهشت 1392 - 1:47:56 PM

 خبر ايران- امروز باز هم شايعه ي عجيب ديگري در يکي از سايتهاي خبري ايران منتشر شد مبني بر اينکه گلشيفته فراهاني به قتل رسيد!
به همين منظور خبرنگار سينمايي آريا با پدر اين بازيگر گفتگويي آنجام داد.
بهزاد فراهاني در مورد صحت قتل گلشيفته گفت: «گلشيفته زنده است و پر انرژي تر از هميشه.»
در ادامه اين شايعه آمده است: گلشيفته فراهاني به دليل درگيري و خوردن تير اسلحه به قتل رسيده است. قاتلان هنوز مشخص نشده اند و پليس به دنبال ضاربان وي مي باشد.
بر اساس گزارش هاي منتشر شده پس از چند روز گلشيفته فراهاني در يک کليسا تشييع جنازه شده است.
وي با خروج از ايران به همکاري با سينماي غرب پرداخته و در داخل کشور مورد انتقادهاي اهالي فرهنگ و هنر قرار گرفته است.

http://inni.ir/?code=1755
بستن   چاپ