صفحه اصلي : درباره ما : ارتباط با ما : RSS : پيوندها : خبرنامه الکترونیکی  
سه شنبه 28 خرداد 1398 - Tuesday, June 18, 2019
    بانک
افزايش دوره بازپرداخت وام بافت فرسوده
يکشنبه 16 ارديبهشت 1397 - 11:58:09
  بزرگنمايي:

افزايش دوره بازپرداخت وام بافت فرسودهاقتصاد طلائي - اقتصاد طلائي معاون وزير راه وشهرسازي از تصويب «افزايش طول دوره بازپرداخت وام يکم در بافت‌فرسوده» در جلسه سه شنبه هفته گذشته شوراي پول و اعتبار خبر داد .
به گزارش پايگاه خبري نقدينه، بعد از تصويب و ابلاغ کاهش نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن «يکم» از 8به 6درصد در بافت‌هاي فرسوده وناکارآمد شهري در اوايل ماه جاري، شوراي پول و اعتبار در دومين مصوبه سريالي خود براي حمايت از ساخت و خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده، طول دوره بازپرداخت تسهيلات يکم را صرفا در محدوده بافت‌هاي فرسوده سراسر کشور از 12 سال به 15 سال افزايش داد. هوشنگ عشايري، معاون وزير راه و شهرسازي از افزوده شدن 3سال به مدت زمان بازپرداخت اين تسهيلات براي متقاضيان خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده خبر داد. بر اين اساس، مدت زمان بازپرداخت تسهيلات خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم که پيش از اين 12سال بود به 15سال افزايش يافت. به اين ترتيب، مبلغ اقساط ماهيانه تسهيلات خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده با افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات از 12به 15سال در تمام مناطق شهري کشور معادل 14درصد کاهش يافت. طول دوره بازپرداخت وام خريد مسکن يکم، در ساير مناطق شهري –خارج‌از‌بافت- همچنان 12سال است. اين دومين محرک براي ورود سرمايه‌گذاران ساختماني و متقاضيان خريد مسکن به بافت‌هاي فرسوده شهري براي ساخت و خريد واحدهاي مسکوني است .
متن مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار هنوز در سايت رسمي بانک مرکزي درج نشده است، اما متولي بخش مسکن با هدف ترغيب سازنده‌ها و سرمايه‌گذاران ساختماني به ورود در بافت‌هاي فرسوده و همچنين افزايش تقاضاي موثر خريد مسکن در اين محدوده از شهرها، خبر کاهش مبلغ اقساط وام يکم از محل افزايش طول دوره بازپرداخت اين تسهيلات را روز گذشته اعلام کرد. پيش از اين در جلسه چهارم ارديبهشت ماه، با موافقت شوراي پول و اعتبار، کاهش نرخ سود تسهيلات خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري از 8به 6درصد نيز مصوب شده بود؛ بنابراين افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده به 15سال دومين محرک مالي براي توسعه‌گران، سازندگان وبه خصوص متقاضيان خريد مسکن است که طي يک ماه اخير از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب و ابلاغ شده است .
هوشنگ عشايري، معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان بازآفريني شهري ايران، در اين باره به «دنياي اقتصاد» اعلام کرد:کاهش نرخ سود تسهيلات خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده وهمچنين افزايش مدت زمان بازپرداخت اين تسهيلات از 12به 15سال دو اقدام مهم در راستاي حمايت از بازآفريني شهري و ساخت مسکن در بافت‌هاي فرسوده است چراکه باعث تشويق به خريد واحدهاي مسکوني نوساز در بافت‌هاي فرسوده مي‌شود. اين موضوع از آنجا که وام يکم در بافت فرسوده، بدون لحاظ شرط خانه اولي، به متقاضيان پرداخت مي‌شود، باعث افزايش دامنه تقاضاي خريد در اين محدوده از شهرها مي‌شود بنابراين يک سيگنال مطمئن به سازنده‌ها از بابت وجود تقاضاي موثر است. بنابر اعلام عشايري، افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم تنها براي متقاضيان خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده مصوب شده است؛ اين در حالي است که شرط خانه‌اولي بودن براي دريافت تسهيلات از اين صندوق براي متقاضيان خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده نيز پيش از اين برداشته شده بود و برخلاف متقاضيان خريد مسکن در ساير مناطق شهري، غيرخانه‌اولي‌ها نيز مي‌توانند از اين تسهيلات براي خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده استفاده کنند .
کاهش 14درصدي مبلغ اقساط وام يکم در بافت فرسوده با افزايش طول دوره بازپرداخت به 15سال، باعث مي‌شود اين تسهيلات براي گروه بيشتري از خريداران به «وام در استطاعت» تبديل شود. در حال حاضر با مصوبه دوم شوراي پول و اعتبار، مبلغ قسط وام‌هاي 15ساله صندوق يکم در بافت فرسوده نسبت به وام‌هاي 12ساله صندوق يکم در خارج از بافت فرسوده، کاهش 22درصدي پيدا کرده است بنابراين، جذابيت اين تسهيلات در بافت، به مراتب بيشتر از ساير نقاط شهري است. به گفته متولي نوسازي بافت‌هاي فرسوده در دولت طي هفته‌هاي پيش‌رو برنامه‌هاي جديدي در راستاي افزايش محرک‌هاي جديد مالي براي سرمايه‌گذاري و خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده وناکارآمد شهري نيز به تصويب خواهد رسيد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، تداوم تصميم‌گيري‌هاي جديد در حوزه تامين مالي مسکن طي ماه‌هاي آتي مي‌تواند نواقص باقي‌مانده در مسير پرداخت تسهيلات خريد را برطرف کند .
پس از کاهش نرخ سود تسهيلات خريد مسکن در بافت‌هاي فرسوده و افزايش مدت زمان بازپرداخت اين تسهيلات که در نهايت منجر به کاهش رقم اقساط ماهانه براي متقاضيان وام مسکن در اين بافت‌ها شده است، به نظر مي‌رسد اصلاح دو نقص ديگر وام صندوق پس‌انداز مسکن يکم مبني بر «کاهش مبلغ سپرده اوليه براي دريافت تسهيلات» و همچنين «کاهش طول دوره انتظار سپرده‌گذاري» بايد در دستور کار قرار بگيرد. در حال حاضر فرآيند سپرده‌گذاري متقاضيان خريد مسکن در صندوق يکم، به اين صورت است که يک متقاضي مشروط به سپرده‌گذاري معادل نصف مبلغ وام، بايد يکسال انتظار بکشد تا وام مورد نظر را دريافت کند. پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي براي اصلاح اين مسير، کاهش طول دوره سپرده‌گذاري به 8تا 10ماه به جاي 12ماه فعلي است. البته همه فرآيندهاي اصلاحي –چه مصوبات روزهاي اخير و چه تصميمات آتي- براي اجرايي شدن، نيازمند تخصيص منابع کمکي براي حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق يکم است. بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد با افزايش طول دوره بازپرداخت تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم در بافت‌هاي فرسوده به 15سال و کاهش نرخ سود اين تسهيلات به 6درصد مبلغ اقساط ماهانه وام 80ميليون توماني (سقف تسهيلات مسکن يکم براي متقاضيان انفرادي در تهران) از 780هزار تومان به 675هزار تومان کاهش مي‌يابد. همچنين مبلغ اقساط ماهيانه اين تسهيلات براي زوجين (تسهيلات 160ميليون توماني در شهر تهران) نيز که پيش از اين معادل يک ميليون 561هزار تومان بود با افزايش طول دوره بازپرداخت به 15سال، به يک ميليون و 350هزار تومان مي‌رسد. در حال حاضر وام 80ميليوني يکم در خارج از بافت فرسوده تهران، با سود 8درصد پرداخت مي‌شود که چون طول دوره بازپرداخت آن، همچنان 12ساله باقي مي‌ماند، قسط ماهانه آن 866هزار تومان است. همچنين مبلغ اقساط ماهانه وام 160ميليون توماني زوجين در خارج از بافت فرسوده تهران، هم اکنون يک ميليون و 732هزار تومان است. پيش بيني مي‌شود بعد از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار به بانک عامل بخش مسکن، تقاضا براي ثبت نام در صندوق يکم طي ماه‌هاي آتي به شکل تصاعدي افزايش پيدا کند. در اين صورت، لازم است هر چه سريعتر، منابع کمکي براي حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق يکم، از محل‌هايي که پيشنهاد شده است، تخصيص پيدا کند. سال گذشته، ورودي متقاضيان به اين صندوق حدود دو برابر ظرفيت مجاز بود .
-->


 نظرات شما

نام:
پست الکترونيک:
متن: *
پست بانک
بانک آينده
دهكده آبي پارس
بانک سپه
7
وب دا
atabat
بانک ملی
اخبار محرمانه
تهران سما
بيمه دي

© - inni.ir . All Rights Reserved.